Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

De belangrijkste feiten rondom de AVG zijn:

  • Transparant over de gegevens die wij van u gebruiken
  • Wij delen uw gegevens niet met andere partijen voor commerciële doeleinden
  • U heeft het recht om in te zien hoe we uw gegevens gebruiken
  • Uw NAW-gegevens worden bij Turnvereniging Someren cos goed beschermd
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

privacy policy


privacyverklaring


AVG-verklaring

 

 

Advertenties